Asset Publisher Asset Publisher

obiekty edukacyjne

Do celów edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie N-ctwa zlokalizowano trzy obiekty.

  1. punkt edukacyjny "Tajemnice lasu" zlokalizowany przy budynku Nadleśnictwa, wyposażony w kilkanaście tablic edukacyjnych, eksponaty oraz miejsce  na ognisko .
  2. ścieżka historyczna "Na królewskim szlaku" okolice wsi Jaworza, obejmująca przystanki: polana w rejonie miejscowości Siodła na której w sierpniu 1944r.żołnierze 4 .pp Leg.AK wyruszyli na pomoc walczącej Warszawie, miejsce przy krzyżu biskupim przy dawnym trakcie królewskim, źródło rzeki Silnicy.
  3. ścieżka przyrodnicza "Sosnowica" okolice wsi Tumlin, wyposażona w tablice edukacyjne.