Obiekty edukacyjne

Do celów edukacji przyrodniczo-leśnej na terenie N-ctwa zlokalizowano trzy obiekty.

Oferta edukacyjna

Mając na uwadze iż Nadleśnictwo nasze jest jednym z siedmiu współtworzących Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska" ważnym elementem działalności oprócz prowadzenia gospodarki leśnej jest również propagowaniem wiedzy o przyrodzie wśród społeczeństwa.