Asset Publisher Asset Publisher

zasoby leśne

Powierzchnia i udział siedlisk leśnych wg grup żyzności:

- borowe            565,57 ha    6,0 %
- lasowe            163,58 ha     1,7 %
- borowe wyżynne    740,79 ha    7,8 %
- lasowe wyżynne    7222,9 ha    76,1 %
- lasowe górskie    798,45 ha    8,4 %

wg stopni uwilgotnienia:

- świeże         7041,81 ha     74,2 %
- wilgotne         316,51 ha     24,4 %
- bagienne         133,48 ha     1,4 %

Powierzchnia lasów wg funkcji:

- rezerwaty         206,94 ha     2,18 %
- lasy ochronne     9244,58 ha     97,40 %
- lasy gospodarcze     39,77 ha     0,42 %

Udział drzewostanów wg gatunków panujących:

Gatunek            Udział pow. (%)    Udział miąższościowy (%)

 • So            39,25        40,01
 • Md            0,14        0,15
 • Św            1,66        1,47
 • Jd            36,58        38,10
 • Bk            18,80        18,04
 • Db            0,34        0,35
 • Jw            0,02        0,00
 • Gb            0,13        0,07
 • Brz            0,57        0,31
 • Ol            2,49        1,49
 • Os            0,02        0,01

Wieki rębności przyjęte dla poszczególnych gatunków:

 • Jd, Db                     140 lat
 • Bk, Jw                    120 lat
 • So, Md                    110 lat
 • Św, Brz, Ol, Gb        80 lat
 • Oś                          60 lat

Pochodzenie drzewostanów:

- naturalne        5760,43 ha    60,9 %
- sztuczne        3672,39 ha    38,8 %
- odroślowe         26,62 ha    0,3 %

Udział drzewostanów w klasach wieku:

            [ha]        [%]

 • I klasa            49,9        1        
 • II klasa        261,6        3
 • III klasa        1455,8        15
 • IV klasa        4028,4        42
 • V klasa            1884,7        20
 • VI klasa i starsze    462,6        5

Do najważniejszych cech taksacyjnych charakteryzujących lasy Nadleśnictwa Zagnańsk należą:

- przeciętny wiek    93 lata
- przeciętna zasobność    306 m sześć./ha
- przeciętna pierśnica    36 cm