Położenie

Nadleśnictwo Zagnańsk jest jednym z 23 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Zagnańsk jest beneficjentem projektu :„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". W ramach projektu zrealizowało przedsięwzięcia polegające  na budowie 3 zbiorników wodnych oraz 2 zastawek na małych ciekach wodnych. Ilość retencjonowanej wody wynosi 3960 m3.