Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi

Informujemy, że nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa a znajdującymi się w zasięgu działania Nadleśnictwa Zagnańsk pełnią odpowiednie terytorialnie Starostwa Powiatowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

• organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

 

Więcej na ten temat na stronie:

Ośrodeka Doractwa Rolniczego w Brwinowie