Asset Publisher Asset Publisher

Leśna pamięć

Lasy radomsko-kieleckie były świadkami burzliwych wydarzeń z dziejów Polski. Nie ma takiego drugiego regionu w kraju, gdzie w lasach jest tyle pomników, mogił, krzyży, cmentarzy wojennych. Leśnicy dbają o te miejsca, wraz z innymi osobami i organizacjami utrzymują na nich porządek, składają kwiaty i zapalają znicze.

W czasie dnia Wszystkich Świętych wspominamy swoich bliskich, którzy odeszli. Leśnicy wspominają także tych, którzy zginęli w lasach lub wydarzenia, które się tu rozegrały. Nie ma nadleśnictwa, na którego terenie nie byłoby kilkunastu, kilkudziesięciu pomników, mogił, krzyży upamiętniających wydarzenia, których świadkami były lasy. Razem takich miejsc na terenie RDLP w Radomiu blisko 470. Wiele miejsc pamięci związanych jest bezpośrednio z leśnikami, którzy ginęli za wolność ojczyzny w czasie wojen i powstań narodowych. Część zmarła osiągnąwszy sędziwy wiek, zasługując się leśnictwu długoletnią pracą i poświęceniem, a następcy uczcili ich pamięć fundując im śródleśne obeliski. O wszystkich pamiętają ich następcy – leśnicy, którzy dbają o mogiły, składają kwiaty i zapalają znicze, wyrażając tym samym szacunek i wdzięczność. W utrzymaniu miejsc pamięci pomagają leśnikom osoby dla których miejsca te są ważne, a także różne organizacje i środowiska patriotyczne, w tym harcerze i wojska obrony terytorialnej.

Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk istnieje wiele miejsc pamięci narodowej, mogił, kapliczek i krzyży. Samych miejsc pamięci oraz mogił jest aż 35. Co roku w dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny we wszystkich leśnictwach tam, gdzie istnieją miejsca pamięci oraz mogiły, terenowa służba leśna odwiedza je, dba o nie, sprząta, zapala znicze.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli, czy to byli leśnikami, czy zginęli w obronie ojczyzny. Spełniamy nasz obowiązek. Lasy Nadleśnictwa Zagnańsk szczególnie naznaczone są historią począwszy od powstania styczniowego, po drugą wojną światową, tu działał Hubal, Ponury, tutaj miały miejsce zarówno walki wojsk regularnych oddziałów, jak również powstańczych i partyzanckich. Zgrupowania Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” stacjonowały w tych lasach, były tutaj prowadzone walki oraz działali tu partyzanci.

W uznaniu za troskę i opiekę w 2006 roku Rada Pamięci i Męczeństwa przyznała RDLP w Radomiu złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej", a w 2018 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał RDLP w Radomiu medal Pro Patria. Leśnicy zostali wyróżnieni „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” oraz coroczną współorganizację uroczystości na Wykusie, wspieranie środowisk kombatanckich, a także popularyzowanie wiedzy o polskim państwie podziemnym. Upamiętnienie wielu miejsc pamięci narodowej było współfinansowane przez RDLP w Radomiu i nadleśnictwa z tego terenu.